Utbildning

Förverkliga drömmen om att flyga!

Klubben är Registrerad Flygskola och har tillstånd från Luftfartstyrelsen att bedriva flygskola för privatflygarcertifikat till PPL & LAPL. Vi bedriver även utbildning till UL-A och UL-B Gyro certifikat. 

Skolan bedriver som regel en kurs per år som leder fram till ett certifikat. Kursen omfattar teori och praktisk flygutbildning. Den praktiska flygutbildningen omfattar minst 45 flygtimmar för PPL & LAPL. Utbildning till UL-A blir något färre antal timmar.

Ekonomi

Att ta ett certifikat är en investering för livet. Du får kunskaper och färdigheter som du får nytta av på din fritid och i ditt yrkesliv. Kostnaden för ett certifikat kan variera beroende på priset på flygbränsle, avgifter till myndigheter mm. Kontakta våra utbildningsansvariga för mer information om pris.

Teori

Teorikursen läser man oftast under vinterhalvåret med start på hösten. Man läser oftast i grupp, men det går också bra att läsa enskilt om man så önskar. De ämnen man läser är: Bestämmelser för civil luftfart Navigation Flygplanslära Prestanda, vikt o balans Meteorologi Flygradio Flygmedicin Flygningens grunder Flygsäkerhet

Praktisk flygutbildning

Efter genomgången och godkänd teorikurs inleds den praktiska flygträningen där du får användning av dina teoretiska kunskaper. Tillsammans med din flyglärare får du lära dig hantera planet på marken och i luften på ett säkert och ekonomiskt sätt. En bit in i utbildningen gör du din första ensamflygning och sedan byggs dina flygkunskaper på med fler övningar. Flygutbildningen omfattar minst 45 timmars flygning. Under utbildningen får du bland annat landa på olika flygfält och flygplatser, öva starter och landningar och du lär dig att navigera i luften. Du får även en viss träning i att flyga ”på instrument”.

Efter uppflygning med en kontrollant från Luftfartsverket kan du kvittera ut ditt certifikat och kan sedan som medlem i Lidköpings motorflygklubb hyra flygplan hos klubben och flyga i hela Sverige. Har du avlagt radioprov på engelska, vilket de flesta gör, kan du även flyga utomlands. Kontakta våra utbildningsansvarig för mer information.