Kontakt

LMFK:s styrelse 2017

Ordförande: Nilsmartin Karlsson Tel: 073-247 15 84
Vice ordförande: Thomas Ört Tel: 070-918 31 00
Sekreterare: Mats Carlsson Tel: 070-363 54 23
Kassör: Fredrik Andersson Tel: 070-608 80 19
Flygchef: Nilsmartin Karlsson Tel: 073-247 15 84
Ledamot & Stf Flygchef: Magnus Barkelund Tel: 070-190 89 05
Ledamot & Utb PPL & LAPL: Keld Böll Tel: 070-817 38 01
Ledamot & Utb UL-A: Tomas Jonsson Tel: 070-738 23 82

Övriga befattningar
Bränsleansvarig: Jonas Sigurd Tel: 070-554 18 34
Brandflyg: Bo Carlsson Tel: 070-689 75 59
Miljöfrågor: Styrelsen

Medlemskap och årsavgifter
Medlemskap: 900 Kr
Skaraborgsmedlemskap: 100 Kr
Supportmedlem: 200 Kr
M-KSAK + KSAK + FSF: 455 Kr