Kontakt

LMFK:s styrelse 2017

Ordförande: Vakant Nilsmartin Karlsson
Vice ordförande: Thomas Ört Tel: 070-918 31 00
Sekreterare: Mats Carlsson Tel: 070-363 54 23
Kassör: Fredrik Andersson Tel: 070-608 80 19
Bränsleansvarig: Jonas Sigurd Tel: 070-554 18 34
Ledamot/StF Fch: Magnus Barkelund Tel: 070-190 89 05
Brandflyg: Bo Carlsson Tel: 070-689 75 59
Miljöfrågor: Styrelsen
Utb PPL & LAPL: Keld Böll Tel: 070-817 38 01
Utb UL-A: Tomas Jonsson Tel: 070-738 23 82

Medlemskap och årsavgifter

Medlemskap: 900 Kr
Skaraborgsmedlemskap: 100 Kr
Supportmedlem: 200 Kr
M-KSAK + KSAK + FSF: 455 Kr