Del FCL-Certificat

Del FCL-certifikat utfärdas från den 8 april 2013

Transportstyrelsen kommer att börja utfärda nya Del FCL-certifikat från och med den 8 april 2013. Dessa certifikat har obegränsad giltighetstid.

Det nya flygcertifikatet kommer att få ett annat utseende än dagens motsvarande certifikat. Medicinska begränsningar kommer inte att anges på certifikatet utan endast på det medicinska intyget.

När ett certifikat byts ut till ett Del FCL-certifikat (från och med den 8 april 2013) på grund av ändring, konvertering, förlängning eller förnyelse, kommer certifikatet endast att visa de behörigheter som är gällande när certifikatet trycks, i enlighet med reglerna i Del ARA (myndighetskrav). För att återfå behörigheter vars giltighetstid har löpt ut måste du ansöka hos Transportstyrelsen om att få dem införda igen på certifikatet när förnyelsekraven är uppfyllda.

 OBS ! Vad gäller om jag har ett JAR-certifikat i dag?
Existerande JAR-certifikat anses vara utfärdade enligt Del FCL. Själva certifikatet måste däremot ersättas innan giltighetstiden löper ut. Om du ansöker om förlängning, förnyelse eller ändring av ditt JAR-certifikat efter den 8 april 2013 kommer alltså ett Del FCL-certifikat att utfärdas. Om du har ett JAR-certifikat ska du själv, utan påminnelse, skicka in ansökan om förnyelse. Se hela texten på Transportstyrelsen.