Om klubben

Lidköpings motorflygklubb bildades i början av sextiotalet och har idag cirka 60 medlemmar. Vår klubbstuga har en yta på ca 50 kvm har bland annat  utbildningslokal, kök, toalett och ”myshörna”. Dessutom finns plats för briefing och inhämtande av väderinformation innan flygning. I klubbstugan finns möjlighet att köpa kaffe, glass och enklare förtäring (kontant betalning). Planerar du att besöka oss så hör av dig innan så att det säkert finns någon i klubbstugan. Se under ”Hem” på webbsidan.

Vår hangar har en yta på ca 450 kvm och rymmer sex mindre flygplan. I anslutningen till hangaren finns också tankanläggningar för 100LL och AVGAS 91 UL.

Vi anordnar ”Spaka Själv” dag där vi visar upp vad vi gör samt till en mindre kostnad bjuder in dig att ”Spaka Själv” med lärare.

Grillkvällar och andra trivselaktiviteter återkommer också.

Vår klubbstuga och hangar

Vårt flygplan

Klubbens Piper PA28 Warrior II SE-GVT

Flygplanet är under CAO-ansvar och servas av certifierade tekniker.

SE-GVT är uppgraderad med Garmin GI 275 instrument för ADI-HSI-EIS. 

Medlemskap

De flesta kan lära sig att flyga. I klubben finns mest manliga men vi hoppas på att ni kvinnor skall utöka medlemskapet i klubben. Bli medlem du också och kom med i vår gemenskap.

Flygande medlem

Som flygande medlem och giltigt flygcertificat får du tillgång till vårt flygplan.

Gästmedlem

Har du huvudmedlemskap i en annan flygklubb, men vill vara med även hos oss kan du bli gästmedlem (medlemskap utan KSAK) och delta i vår verksamhet. För att få flyga vår maskin måste du ha giltigt certifikat och influgen på typen. Är du helt okänd för oss behöver du även göra en inflygning med lärare.

Stödmedlem

Vill du vara med i klubben utan att inneha flygcertifikat är du välkommen att bli stödmedlem. Då kan du delta i vår verksamhet och få möjlighet att flyga med andra medlemmar i klubben. Kontakta Ordförande eller flygchef för mer information information.

Lidköpings Motorflygklubb är ansluten till följande organisationer:

KSAK, Kungliga Svenska Aeroklubben. Riksidrottsförbundet. Federation Aéronatique, en sammanslutning av världens alla flygklubbar. Europe Air Sports (EAS) Forum för Europas nationella flygklubbar. Association of Nordic Aeroclubs (ANA) Flygklubbar i Norden. (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige)