Om klubben

Lidköpings motorflygklubb bildades i början av sextiotalet och har idag cirka 60 medlemmar. Vår klubbstuga har en yta på ca 50 kvm har bland annat  utbildningslokal, kök, toalett och ”myshörna”. Dessutom finns plats för briefing och inhämtande av väderinformation innan flygning. I klubbstugan finns möjlighet att köpa kaffe, glass och enklare förtäring (kontant betalning). Planerar du att besöka oss så hör av dig innan så att det säkert finns någon i klubbstugan. Se under ”Hem” på webbsidan.

Vår hangar har en yta på ca 450 kvm och rymmer sex mindre flygplan. I anslutningen till hangaren finns också tankanläggningar för 100LL och AVGAS 91 UL. Många av klubbens medlemmar besöker flygdagar och olika Fly in runt om i Sverige och utomlands och varje vår anordnar klubben med övriga klubbar på flygplatsen Öppet hus, 6/6, där vi visar våra flygplan och vår verksamhet. Vi anordnar även grillkvällar och andra trivselaktiviteter i klubben.

Vår klubbstuga och hangar

Våra flygplan

Klubbens Piper PA28 Warrior II SE-GVT

 

Grob G115 SE-KDM

Vi flyger en Piper Warrior PA-28-161 och vi har också tillgång till en Grob 115. Klubben anlitar certifierade tekniker som ansvarar för flygplanens tekniska vård och service. Inom klubben finns också ett antal medlemmar som äger egna flygmaskiner.

Medlemskap

De flesta kan lära sig att flyga. I klubben finns mest manliga men vi hoppas på att ni kvinnor skall utöka medlemskapet i klubben. Bli medlem du också och kom med i vår gemenskap.

Flygande medlem

Som flygande medlem får du tillgång till våra flygmaskiner och kan boka dessa förutsatt att du har giltigt certifikat.

Gästmedlem

Är du medlem i en annan flygklubb, men vill vara med även hos oss kan du bli gästmedlem och komma och delta i vår verksamhet. För att få flyga våra maskiner måste du ha giltigt certifikat.

Stödmedlem

Vill du vara med i klubben utan att själv ta certifikat är du mer än välkommen att bli stödmedlem. Då kan du delta i vår verksamhet och få möjlighet att flyga med andra medlemmar i klubben.
Kontakta någon i klubben för ytterligare information om klubben, skolning eller om flygplatsen. Se under fliken Kontakt i huvudmenyn.

LMFK är medlem i följande organisationer KSAK Kungliga Svenska Aeroklubben Riksidrottsförbundet Federation Aéronatique En sammanslutning av världens alla aeroklubbar Europe Air Sports (EAS) Forum för Europas nationella flygklubbar. Association of Nordic Aeroclubs (ANA) Flygklubbar i Norden. (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige)