Flygläkare

FLYGMEDICIN (Transportstyrelsen)

Flygläkaren är ansluten direkt till Transportstyrelsens datanätverk. Vid undersökning har både pilot och läkare tillgång till aktuella uppgifter från tidigare undersökningar. Programmet håller reda på eventuella begränsningar och räknar ut giltighetstider. Intyget skrivs ut om den sökande är OK.

Vilken typ av certifikat har du? Här får du svaren Läkarundersökning

Samtliga godkända läkare hittar du på Transportstyrelsens webbsida Flygläkare