Utbildning

Förverkliga drömmen om att flyga!

Skaraborgs Flygskola är namnet på vår gemensama utbildningsorganisation för Skövde, Falköping och Lidköping flygklubbar. Skolan är en DTO (Declared Training Organisation). och har tillstånd att bedriva flygskola för PPL, LAPL. 

Lidköpings Motorflygklubb har tillstånd för utbildning till UL-A och UL-B Gyrokopter. Tag kontakt med Tomas Jonsson Tel: 070-738 23 82 (UL-A) eller 
Jens Wemmel Tel: 070-610 26 75 (UL-B Gyrokopter) .

Ekonomi

Den totala kostnaden för ett certifikat kan variera beroende kostnader för flygbränsle, avgifter till myndigheter mm. Tag kontakt med våra utbildningsansvariga för mer information om pris.

Teori

De ämnen man läser är: Bestämmelser för civil luftfart Navigation Flygplanslära Prestanda, vikt o balans Meteorologi Flygradio Flygmedicin Flygningens grunder Flygsäkerhet

Praktisk flygutbildning

Tillsammans med din flyglärare får du lära dig hantera planet på marken och i luften på ett säkert och ekonomiskt sätt. En bit in i utbildningen gör du din första ensamflygning och sedan byggs dina flygkunskaper på med fler övningar.

Efter uppflygning med en kontrollant kan du kvittera ut ditt certifikat och kan hyra flygplan hos klubben eller skaffa eget flygtyg och flyga. Har du avlagt radioprov på engelska, vilket de flesta gör, kan du även flyga utomlands. Kontakta våra utbildningsansvariga för mer information.