Kontakt

LMFK:s styrelse 2022

Ordförande: Mikael Ivarsson Tel: 070-191 92 20
Vice ordförande: Fredrik Andersson Tel: 070-608 80 19
Sekreterare: Mats Carlsson Tel: 070-363 54 23
Kassör & Flygchef: Nilsmartin Karlsson Tel: 073-247 15 84
Ledamot & Stf Flygchef: Magnus Barkelund Tel: 070-190 89 05
Ledamot: Keld Böll Tel: 070-817 38 01


Kontaktuppgift till utbildningsansvariga
Keld Böll Tel: 070-817 38 01 (PPL & LAPL)
Tomas Jonsson Tel: 070-738 23 82 (UL-A)
Jens Wemmel Tel: 070-610 26 75 (UL-B Gyro)

Övriga befattningar
Bränsleansvarig: Jonas Sigurd Tel: 070-554 18 34
Brandflyg: Nilsmartin Karlsson Tel: 073-247 15 84
Miljöfrågor: Styrelsen

Medlemskap och årsavgifter 2023
Huvudmedlemskap inkl KSAK, M-KSAK, FSF: 550 kr + 900 kr = 1 450 Kr
Medlemskap: 910 Kr
Supportmedlem: 200 Kr
Skaraborgsmedlemskap: 100 Kr