Flygplatsen - ESGL

Ligger ca 5 km från Lidköpings centrum och områden omkring bjuder på många historiska
sevärdheter, trevliga golfbanor, svalkande bad och vacker natur.

Du är välkommen att besöka oss men det är viktigt att följa de regler och förordningar som gäller
på flygplatsen. Som pilot ansvarar du för att dina passagerare följer de regler som gäller inom
flygplatsområdet.

Det är förbjudet att beträda flygplatsområdet utan att någon behörig person från flygklubben
är med. Det är naturligtvis förbjudet att köra bil inom flygplatsområdet eller på
landningsbanan.

Kommer du flygande är frekvensen 131,765 Lidköping Radio. Kontrollera din flygplatshandbok
och NOTAM innan du kommer. Även om Hovby flygplats inte är öppen, så kan Såtenäs vara öppen
(även på helger) då är högsta höjd 1500 FT QNH över Hovby flygplats. Högre höjd kan då
beviljas av Såtenäs.

Med flygplan kan du parkera på asfaltsytorna eller på gräsytorna framför klubbstugan eller vid klubbens
tankanläggningen.
Planerar du att stå över natten så parkera inte framför hangardörrarna eller så att du hindrar övrig trafik
på flygplatsen.

Vid södra sidan av banan finns ett 700 meter långt grässtråk. Ta kontakt med Segelflygklubben för status
på stråket.

Norr om banan inom flygplatsområdet bedrivs även modellflyg.
Var även uppmärksam på att det kan finnas mycket fåglar på och runt flygplatsen.

Flygplatsen ligger nära SÅTENÄS APP 134,55 och under GÖTEBORG APP 124,680.

Bana: 06/24

Banlängd & bredd: 1990x45 meter

LIDKÖPING RADIO: 131,765

SÅTENÄS APP: 134,550

GÖTEBORG APP: 124,680

SWEDEN CONTROL: 128,630

Vänster Bas bana 06

Final bana 06