Flygläkare

FLYGMEDICIN (Transportstyrelsen)

Den 8 april 2013 gick Transportstyrelsen och flygläkarna över till ett digitalt system. Allt görs hos flygläkaren som är ansluten direkt till Transportstyrelsens datanätverk. Vid undersökning har både pilot och läkare tillgång till uppgifterna från tidigare undersökningar. Programmet håller reda på eventuella begränsningar och räknar ut giltighetstider. Intyget skrivs ut om den sökande är OK.

Vilken typ av certifikat har du? Här får du svaren Läkarundersökning

Samtliga godkända läkare hittar du på Transportstyrelsens webbsida Flygläkare