Medical

Flygmedicin (Källa Transportstyrelsen)

Den 8 april 2013 gick Transportstyrelsen och flygläkarna över till ett digitalt system. Det innebär att blankett L 1630-7 Ansökan om medicinskt intyg, inte längre finns i pappersform. Ansökan görs numera hos flygläkaren som är ansluten direkt till Transportstyrelsens datanätverk.

Hur lämnar jag mina uppgifter till flygläkaren?
Personuppgifterna fylls i med automatik från databasen. Det du själv behöver göra är att kontrollera att uppgifterna är korrekta och besvara frågorna om flygtid, medicinering, sjukdomshistoria m.m. genom knapptryckningar.

Vid nästa undersökning har både pilot och läkare tillgång till uppgifterna från tidigare undersökningar, vilket kommer att underlätta ifyllandet. Dataprogrammet känner också av om någon parameter hamnar utanför det godkända och ger flygläkaren besked om undersökningen är godkänd eller inte. Programmet håller också reda på eventuella begränsningar och räknar ut giltighetstider. Det medicinska intyget kan bara skrivas ut från datorn, som blockerar utskriften om dataprogrammet har identifierat att den sökande inte är godkänd.

Har min flygläkare den nya systemet?
Sedan den 8 april 2013 får bara flygläkare anslutna till det nya systemet göra flygmedicinska undersökningar.

Samtliga godkända läkare som har börjat arbeta i det nya systemet hittar du i Transportstyrelsens e-tjänst sök flygläkare.